Praktiska hjälpmedel i vardagen

Vi marknadsför praktiska hjälpmedel som gör livet enklare i vardagen.
Vår målgrupp är personer som arbetar vid institutioner, dagbarnvårdare
eller andra som i sitt dagliga arbete behöver hjälp med
att dra, skjuta, lasta eller lyfta tungt.